יום השנה (יארצייט)

היום שנפטר בו קרוב משפחה נוהגים לציינו מדי שנה . בן , שנפטרו אביו ואמו , אומר בכל התפילות של יום זה " " קדיש יתום , " וכן הוא משמש "שליח ציבור . נוהגים להדליק "נר נשמה מערב עד ערב לקיים "נר ה י נשמת אדם " ( משלי כ , כז . ( עולים לפקוד את קברו של הנפטר ואומרים פרקי תהילים ופסוקים מפרק קיט בתהילים , המסודר לפי הא " ב , כאותיות שמו של הנפטר ואותיות "נשמה . " אף לומדים ביום זה משנה ( ש " משנה " אותיות "נשמה (" בפרקים הפותחים בשם הנפטר . אצל עדות המזרח נוהגים לקרוא בלילה בספר "הזוהר ולערוך סעודת מצווה . החסידים מחלקים לאחר תפילת • שחרית משקה ומזונות , ומברכים עליהם ומאחלים עלייה לנשמה . אצל אשכנזים קרוי יום זה "יארצייט , " ושם זה עבר גם ליהודי פרס , תימן ועוד . הספרדים קוראים לו "נחלה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור