יום הזכרון לשואה ולגבורה

בשנת תשי " א קבעה "הכנסת את יום כ " ז בניסן כיום הזיכרון "לשואה ולגבורה , לפי שביום זה בשנת תש " ג ( 1943 ) דוכא המרד "בגיטו וארשה . העם מתייחד ביום הזיכרון הזה עם ששת מיליוני קורבנות השואה ומורדי הגיטאות "והפרטיזאנים היהודים . בליל כ " ז בניסן סגורים מכוח החוק כל בתי השעשועים . נוהגים להדליק נרות זיכרון מעל בנייני ציבור ובבתי כנסת . הדגלים מורדים עד חצי התורן ומתקיימות אסיפות אזכרה . עצרת זיכרון ממלכתית נערכת ברחבת "" יד ושם " בהשתתפות נשיא המדינה , נציגי המחתרות והפרטיזאנים , ניצילי השואה וקהל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור