עיטור למסבה יומא מתוך נתב יד. אמסטרדם. המאה ה־8ו בקירוב