דיומא, מסכת

המסכת החמישית בסדר "מועד , ובה שמונה פרקים . יש לה "גמרא "בבבלי "ובירושלמי "ותוספתא . המסכת עוסקת בענייני "יוס הכיפורים . משמעות השם "יומא " הוא "היום " בארמית , לאמור — היום המיוחד בשנה . למעשה , זהו שמה של הגמרא של מסכת זו ; שמה המקורי של מסכת זו במשנה , הכתובה בעברית , הוא מסכת כיפורים . וכך שמה בכתבי יד עתיקים ובכתב ידו של הרמב " ם . עיקרה של המסכת — פרקים א-ז — הוא סדר עבודת הכוהן הגדול יביום הכיפורים . עבודת יוס הכיפורים במקדש היתה מורכבת וגדושת פרטים . היא נעשתה כולה בידי הכוהן הגדול , שיום הכיפורים היה היום היחיד בשנה שבו הוא היה נכנס "לקודש הקודשים . דפוסי סדר העבודה על פרטיהם הרבים עוצבו על ידי מסורת חיה רבת שנים של "הכוהנים במקדש . בימי "בית שני היו כוהנים גדולים שנטו בדעותיהם "לצדוקים . כדי להקפיד שמהלך העבודה יישמר בכל דיקדוקיו על טהרת המסורת היה בית דין משביע את הכוהן הגדול שגם בכניסתו _לקויש הקודשים לא ישנה דבר מן המסורת . בכל חשיבותה של עבודת יום הכיפח ים , פרטיה הרבים והעניין הרב בה , הוקדש במסכת יומא רק מקום מועט ביחס לשאר הצדדים של יום הכיפורים — איסור המלאכה ., חמש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור