יוחנן מגוש־חלב

מנהיג הקנאים הגליליים בימי מלחמת היהודים ברומאים ומראשי לוחמי החירות בסוף ימי "הבית השני . נטל חלק פעיל בהגנת הגליל . כאשר נשארה לבסוף עירו — גוש חלב — המבצר היחיד שלא נכבש , התחמק מן המצור הרומאי והגיע לירושלים . הוא הבין כי בירושלים תיפול ההכרעה לגבי גורל המלחמה וכי אין עוד טעם להגן על מבצר בודד בגליל . הוא העדיף את אנשי הגליל על בני יהודה , התנגד למגמות של תיקונים חברתיים שרווחו בין • הסיקריקים והקנאים שביהודה והסתכן במלחמת אחים . תחילה הפיל את הממשלה שבירושלים . אחר כך אף נלחם נגד קנאי יהודה . אחרי חורבנה של ירושלים נתפס בידי הרומאים ונכלא עד יום מותו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור