יוחנן הורקנוס

נשיא "וכוהן גדול "חשמונאי בשנים 104-135 לפני סה " נ . שיחרר את יהודה מתלות במלכות סוריה והרחיב את גבולות המדינה היהודית הצעירה על ידי כיבושם של מואב הצפונית , דרום יהודה והנגב הצפוני , הר שומרון , שטחים חשובים בעמק החוף ( מיבנה עד אשדוד ובסביבות פתח תקוה והרצליה שבימינו ) ובקעת _בית שאן . החריב את העיר היוונית ששכנה במקום שומרון הקדומה ואת מקדשה של כת "השומרונים על הר גריזים , ליד שכם . לא הסתפק בכיבושים צבאיים , אלא שקד לייהד את השטחים הנכבשים הן על ידי הבאת מתיישבים מיהודה והן על ידי גיור התושבים הקודמים . הוא גם גייר את האדומים אשר ישבו בימי "בית שני בדרום יהודה ובצפון הנגב . הישגים אלה עלו בידיו בשעת הכושר המדינית שנזדמנה לו עם התפוררותה הגוברת של מלכות סוריה ששלטה קודם לכן על ארץ ישראל . כוחה לא תש אמנם בבת אחת , ובראשית ימי שילטונו אף נאלץ יוחנן להכיר שנים אחדות במרותה והשתדל להפעיל נגדה את לחצה הדיפלומאטי של רומי . אולם כוחה הקודם לא היה לה עוד , ולא היה באפשרותה למנוע לאורך ימים את מסעות התפשטותו . גידול המדינה הצריך הקמת בניינים ממשלתיים גדולים ומפוארים יותר , גם בירושלים וגם ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור