יודנרין

"נקי מיהודים " ( בגרמנית . ( מונח שטבעו הנאצים . משמעו מקום ש"טוהר" מיהודים לאחר שהוצאו ממנו ולא הותר להם עוד לשוב אליו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור