יודנרט

"מועצה יהודית " ( בגרמנית . ( נתמנתה מטעם הנאצים לעמוד בראש כל קהילה יהודית . היה זה גוף של אישי ציבור שהורכב מרבנים ומאנשים בעלי השפעה בקהילה . הם היו אחראים במישרין על ביצוע כל הפקודות של הגרמנים , כגון ריכוז היהודים מן הכפרים , מן העיירות ומשכונות העיר אל תוך הגיטאות , ועל ניהול החיים הפנימיים בתוך _ הגיטו ומסירת יהודים להעברתם למחנות ריכוז . היודנרטים היו , איפוא , לשליטי הגיטו . להם היו כפופים כל המוסדות היהודיים ובכללם בתי הדין , מוסדות החינוך , לישכות העבודה , המישטרה , מכבי האש והחברה קדישא . כן הוטל עליהם לפקח על אספקת המזון , חלוקת הדיור ושמירה על בריאות האוכלוסין . הם היו אנוסים לקבוע מי ומי יישלח למחנות העבודה , הריכוז וההשמדה . לכל היותר היה בידם לדחות לזמן מה את רוע הגזירה , ולהבדיל לשעה בין דם לדם . רבים מתושבי הגיטו , ובכלל זה גם ניצולי המחתרות ושרידי המחנות , קיטרגו על אנשי היודנרט . הם סברו שהיתה להם השפעה על הגרמנים , והיו שטענו אפילו ששיתפו פעולה עם הגרמנים , וכך סייעו להשמדה . לאמיתו של דבר היתה הדילמה שבפניה ניצבו אנשי היודנרט קשה וסבוכה הרבה יותר . ואכן כארבעים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור