יואל

השני בספרי _ תרי עשר . זמן נבואתו של יואל שנוי במחלוקת . לפי הגמרא פעל בימי יהורם בן אחאב ( תענית ה . ( אחרים סבורים כי ניבא בימי מנשה ( סדר עולם כ . ( החוקרים החדשים מאחרים את זמנו עד לתקופת "שיבת ציון בסוף המאה השישית ובתחילת המאה החמישית בקירוב לפני סה"נ . בספר ארבעה פרקים . השניים הראשונים עניינם תיאור פשיטת הארבה על יהודה , קריאה לתשובה , סילוק הארבה ופריחה מחודשת . בפרקים האחרונים הוא ניבא על הענשת העמים ושיבת בני יהודה לציון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור