יהי רצון

מילות פתיחה להרבה תפילות בקשות , שחלקן כבר חוברו בימי התלמוד . כזאת היא תפילתו של רבי יהודה הנשיא הנאמרת בסיום "" ברכות השחר : " " יהי רצון ... שתצילני היום " וכו י ( ברכות טז ע " ב ;( תפילת רב , הנאמרת בעדות אשכנז בברכת החודש : "יהי רצון שתתן לנו חיים ארוכים " ... ( שם טז ע " א ;( ותפילת רבי יהודה בן תימא הנאמרת בסוף תפילת העמידה "יהי רצון ... שייבנה בית המקדש " ( אבות ה , כ . ( ואולם רוב תפילות "יהי רצון " חוברו על ידי המקובלים בסוף ימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור