יהושע בן־נון

מנהיגם של בני ישראל אחרי מות משה בעבר הירדן , בתקופת כיבוש הארץ וההתנחלות . כתלמידו המובהק של משה במדבר , עמד יהושע בראש הנלחמים בעמלק , ליווה את משה בעלותו להר סיני , ונמנה עם שנים עשר המרגלים שתרו את הארץ . שלא כשאר המרגלים , שהוציאו את דיבת הארץ רעה , דיברו יהושע וכלב בשבחה . משה נצטווה לפני מותו למנות את יהושע ליורשו . התנ " ך מספר על התרחשות של ניסים רבים בראשית מסע הכיבוש שבהנהגת יהושע : בקיעת הירדן , נפילת חומות יריחו , הניצחון על חמשת מלכי האמורי ועמידת השמש בגבעון . יהושע ירד מן ההר לכבוש את השפלה ומשם פשט לצפון הארץ . לאחר שבע שנים השלים את הכיבוש , פרט לכמה מובלעות בעמקים ובחוף . במשך עוד שבע שנים עסק בחלוקת הארץ בין השבטים . יהושע שימש גם כמנהיג הרוחני והדתי : "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים " ( אבות א , א . ( הוא גם תיקן תקנות לטובת הרבים ( ברכות מח ע " ב , עירובין כב ע " ב ועוד . ( לפני מותו כינס יהושע את העם וציווה עליהם לקיים את התורה ולהתרחק מעמי הסביבה ומאליליהם . יהושע מת בן מאה ועשר שנים ונקבר בנחלתו , תמנת סרח שבהר אפרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור