איור מתוך -מגילת יהושע־ [המאה ה־0ו לספירה) המראה את כיבוש יריחו