יהושע

יהושע ולוגיסטיות , והדגשת החשיבות הרבה של רוח הגייסות . הספר מדייק להפליא בתיאור מיעוט האמצעים שבידי בני ישראל לעומת הערים הכנעניות המבוצרות . מן הספר מצטיירת דמותו של יהושע גם כמנהיג צבאי מזהיר . בחקר המקרא קיימת אסכולה המצרפת את יהושע אל חמשת חומשי התורה ליחידה ספרותית בת שישה ספרים , המכונה . _14 £ _\ , \ 7 £ 10 _^  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור