יהודי החצר

כינוי לסוכנים יהודים עשירים ששימשו בחצרות שליטי גרמניה במאות הי " ז והי " ח . הס סייעו במימון החצר והצבא והיו ספקים של מוצרים שונים — מתכות לטביעת מטבעות , אשלג ליצירת אבק שריפה , תבואות ומיספוא לסוסים ומוצרי מותרות כגון אבני חן . מהם שפעלו בשליחויות כלכליות ומדיניות ופיתחו ענפי תעשייה ומיסחר חדשים לשם העשרת חצר השליטים . מכוח מעמדם וקירבתם לשליטים , היו לשתדלנים ולמליצי יושר על אחיהם היהודים וסייעו בביטול גזירות קשות , גירושים והחרמות רכוש . הם פעלו בעיקר בגרמניה , אך במאה הי " ח פעלו כמה יהודי חצר בתפקידים דומים גם בצרפת , באנגליה וברוסיה . תפקיד "יהודי החצר " נוצר מתוך רצון השליטים לא להיזדקק לאנשי פמלייתו , שביקשו לצמצם מסמכויותיו - האצילים , הכמורה וכדומה . מעמד יהודי החצר לא היה מעוגן בחוק כלשהו והם היו תלויים בחסדי המושלים . אולם הן האצולה והן המוני העם שנאו אותם . מן הידועים שביהודי החצר הם שמואל אופנהיימר ( סוף המאה הט " ז ) ויוסף זיס אופנהיימר , שפעל בגרמניה בשנים , 1738-1733 בחצרו של קארל אלכסנדר . יוסף זיס אופנהיימר הגיע לעמדת כוח שאיפשרה לו להכניס רפורמות במדינה , אולם סופ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור