יהודי

כינוי לבן עם ישראל . תחילה ציין רק את בני שבט יהודה , ששכנו בהר ובספר המדברי , כשהם מרוחקים יותר מרוב השבטים וממרכזי השפעה נוכרית , דבקים באורח חיים צנוע , במסורות מדבריות , בדת הלאומית " ) ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן " — הושע יב , א , ( ובניב המקראי של העברית שנודע בשעתו בשם יהודית . בימי "בית ראשון היו אלה עיקר אוכלוסי " מלכות יהודה . " אליהם נצטרפו במשך הזמן ונתמזגו בהם גם שאר בני העם שלא נטמעו באומות . החוג הזה , אשר תורתו והשקפותיו משתקפות בו . השפעה רבה נודעה ל"ספר חסידים " על ספרות המוסר היהודית גם בדורות הבאים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור