(ר('יהודה הנשיא (רבי)

) 135 ל 220- ( נשיא היישוב העברי בארץ ישראל בסוף המאה השנייה ובראשית המאה השלישית לסה " נ . עורך המשנה . נקרא גם בשם "רבי " או " רבינו הקדוש . " ניצל את שעת הכושר של המדיניות הפייסנית יותר מצד הרומאים כלפי האוכלוסיות המקומיות כדי להגדיל את כבודם ואת סמכותם של מוסדות היישוב וכדי להבטיח חופש יצירה לחכמים . ואמנם זכה היישוב באותה תקופה למידה הגדולה ביותר של _שילטון פנימי מאז חורבן הבית . ככל נשיאי ישראל התייחס אף רבי יהודה הנשיא על "הילל הזקן , שהיה מצאצאי בית דוד . הצטיין בחכמה , בענווה ובעושר . אביו , רבן • שמעון בן גמליאל , הוא ששיקם את המרכז היהודי בגליל לאחר כישלון מרד בר כוכבא . סבו , רבן גמליאל , היה זה שביסס את המרכז שקם ביבנה לאחר החורבן . רבי פעל רחילה באושא ובשפרעם , אך את רוב ימיו בילה בבית שערים . כאן עמד בראש "הסנהדרין והנהיג את העם . בשנותיו האחרונות עבר לציפורי . נקבר בבית שערים . רבי יהודה הנשיא המשיך בשיקום היישוב היהודי בארץ ישראל לאחר כישלון מרד בר כוכבא , על ידי חיזוק בעלותם של יהודים על הקרקעות והקלת עול המסים . רבי היה מוכר רשמית על ידי שילטונות רומי וקיים יחסי יד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור