יהודה המכבי

יהודה המכבי במקומות ריכוז ומקומות קרב שנתפרסמו במלחמות קודמות , אך עם זאת לא נשתעבד לזיכרונות . ניהל תמיד מלחמה יזומה . הדגיש את חשיבותן של פעולה מהירה ושל תנועה מהירה בשטח ואת יתרון ההתקפה על ההגנה . הודות למנהיגותו הנבונה והנועזת ולרוח שפעמה באנשיו , הצליח להכות כפעם בפעם ברבבות חיילי האויב , שנהנו גס מעדיפות באימון , בחימוש ובציוד . הצטיין לא רק ברמה הטאקטית והאופרטיבית , אלא גם ברמה האסטראטגית . בכל תקופה הציב לעצמו מטרות אסטראטגיות ברורות . ניהל בין חייליו הסברה שיטתית על מטרות המלחמה וסיכוייה . נהג לנאום לפניהם לפני כל קרב ולהסביר מטרת כל מבצע . היה מדגיש בנאומיו כי גם ללחימת מעטים נגד רבים סיכוי רב לניצחון , והיה מבסס את דבריו על דוגמאות מן התנ " ך . עם זאת נזהר מלעודד תקוות מוגזמות , והדגיש כי המלחמה למען עניין צודק יש בה כשלעצמה כדי לתת סיפוק . ניצחון ראשון נחל בקרב נגד חיל אפולוניוס . אחריו נחל ניצחון גדול על המפקד הסורי סירון במעלה בית חורון . בקרב שליד אמאוס הביס צבא רב בפיקודם של ניקנור וגורגיאס . אחרי קרב ההכרעה ליד בית צור נפתחה הדרך לירושלים . יהודה טיהר את בית המקדש ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור