שער מודפס של פיוט שחיבר רו יהודה הלוי. ונציה. 1506