(ר(' יהודה החסיד משדלוביץ

"מקובל , דרשן וסגפן , שנטה "לשבתאות , מנהיג החבורה שעלתה בשנת 1700 לירושלים כדי להקביל בה את פני "המשיח , ונפטר בה שבוע לאחר שהגיע לעיר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור