(ר' ) יהודה החסיד

רבו של חוג חסידים בגרמניה המערבית בסוף המאה הי " ב ותחילת המאה הי " ג . מורו של ד י אלעזר מגרמייזא ( וורמס ) — הדמות המרכזית -בחסידות אשכנז . נחשב למחברו העיקרי של - " ספר חסידים , " הספר היותר חשוב של  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור