ידים,מסכת

מסכת בת ארבעה פרקים בסדר -טהרות . יש לה -תוספתא בלבד . עניינה — דיני טהרת הידיים ונטילתן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור