יבמות, מסכת

מסכת בת ט " ז פרקים הפותחת את סדר נשים . עוסקת בדיני "הייבום . יש לה תוספתא וגמרא בבבלי ובירושלמי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור