יבום

נשיאת האלמנה של אח שמת בלא בנים , כדי להקים זרע לאחיו . זו מצוות עשה מן התורה ( דברים כה , ה—י . ( היבום נהג עוד קודם מתן התורה , כמו שמלמדת פרשת יהודה ותמר ( בראשית לח , ו—כח . ( היבמה אסורה להינשא לכל אדם אחר לבד מאחי בעלה . אולם במקרה שאין הגיס רוצה , או שמטעם כלשהו אין בידו לשאת את אלמנת אחיו , משתחררת האשה מזיקתה אליו במעשה "החליצה . אחי הבעל , שחייב בקיום המצווה , נקרא "יבם " והאשה " יבמה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור