יב (אלפנטינה)

אי ועיר מבצר על הנילוס מול אסואן שבדרום מצרים . מתוך פפירוסים ארמיים ומגילות קלף ארמיות שנתגלו בה נודע על קיומה של מושבת יהודים ביב , שכונתה "החיל היהודי , " שכן היתה מעיקרה יחידה צבאית ששימשה חיל מצב באי . המשפחות היו מאורגנות ב " דגלים " - יחידות משפחתיות צבאיות . כמרכז דתי ליהודי יב שימש מקדש לאל יהו , ששימשו בו כוהנים שהקריבו קרבנות לאלוהי ישראל . ראשיתה של המושבה , ככל הנראה , במאה השישית לפני סה " נ , כימי _השילטון הפרסי על מצרים . אין עוד ידיעות על המושבה אחרי המאה הרביעית לפני סה " נ . החומר הכתוב מיב מאיר את חיי הקהילה שם במשך יותר ממאתים שנה והוא עשיר ומגוון — שטרות שונים , מכתבים פרטיים _ורשמייס , רשימות שמית וכן מעט טקסטים ספרותיים וכתובת מתורגמת לארמית על נצחונות דריוש . מפורסם בין המכתבים מכתב שכתבו יהודי יב לכהנים במקדש שבירושלים ובו הם קובלים על שאין מתירים להם לבנות מחדש את מקדשם שנהרס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור