טרבלינקה

מחנה השמדה נאצי גדול ביותר , סמוך ללובלין שבפולין . ניספו בו כ 3 , 000 , 000 נפש , מהם 2 , 760 , 000 יהודים . אלה הובלו לשם מארצות מזרח אירופה וממרכז אירופה . באוגוסט 1943 נעשה ניסיון רב היקף של בריחה מן המחנה . באוקטובר אותה שנה נסגר המחנה . הנאצים התאמצו לטשטש את מעשי הזוועה שלהם . הממשלה הפולנית הפכה את טרבלינקה למוזיאון , החושף את פשעי הנאצים , ומנציח את זכר קורבנותיהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור