כחב־יד של ספר ישעיהו מלווה בטעמי המקרא. פורטוגל. המאה ה־15