טמאה וטהרה

הטומאה היא מצב של אי טהרה . הטמא מוגבל בעשיית פעולות שונות , כגון הכניסה לבית המקדש וקיום כל המצוות הקשורות בכניסה אליו . אלה מותרות רק במצב של טהרה , שהוא היפוכה של הטומאה . כמה דרגות של חומרה בטומאה . הדרגה היותר חמורה היא אדם מת , המעביר את הטומאה לכלי מתכות או עץ או בגדים שנמצאים תחת קורת גג אחת עמו והופך אותם לאב הטומאה . בדרגה של אב הטומאה כלולים גם הנבלה , זרע הגבר " ) בעל קרי (" ונידת האשה , המצורע ושמונה שרצים במותם . אבות הטומאה מטמאים במגעם אדם וכלים , אוכל ומשקה , והופכים אותם לראשונים לטומאה ( תולדות הטומאה או ולד הטומאה . ( גס בהם יש כמה דרגות , והם מטמאים במגעם רק אוכל ומשקה . מקורם של דיני טומאה וטהרה בתורה . נוסף על הטומאות שהן מדין תורה קיימות טומאות מדברי סופרים , כגון דם של הרוג , ארץ העמיס וטומאת ידיים . סדר טהרות מוקדש כולי לדיני טומאה וטהרה . כל היטהרות מטומאה תלויה בדרגת הטומאה . טמא מת נטהר על ידי שמזים עליו מי פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי לטומאתו , ובטבילה לאחר ז י ימים , ויתר אבות הטומאה או ראשון לטומאה טובל אפילו ביום שנטמא וטהרתו נשלמת מששקעה עלי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור