טל,תפלת

נאמרת בראשון של פסח בתפילת מוסף . בה מבקשים מה י שיוריד טל לברכה וירבה את יבול האדמה בקיץ . התפילה כבר נזכרת בתלמוד ( ירושלמי תענית א , א . ( היכנסו בה פיוטים : האשכנזים אומרים : "זכור אב" לרבי אלעזר הקליר . לפי נוסח עדות המזרח אומרים : "שזופת שמש , " "כי רב להושיע " ו"מוריד הטל" וכן "בטללי אורה . " בנוסח עדות המזרח היא נאמרת לפני "אשרי " של מוסף , בנוסח אשכנז לפני תפילת העמידה ובנוסח ספרד בחזרת הש " ץ . משעה שאומרים תפילת טל ועד # שמיני עצרת אומרים בתפילת העמידה בברכת גבורות "מוריד הטל . " בימות החול אומרים האשכנזים בברכת השנים "ותן ברכה " ואילו בני עדות המזרח משנים ואומרים : '' ברכנו ... וברך שנתנו בטללי רצון '' במקום "ברך עלינו ... ותן טל ומטר לברכה " שבחורף . הם אף קוראים לתפילת טל "תיקון טל . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור