שולחן פירוח לט"ו בשבט. מספר המנהגים. אמסטרדם. המאה ה־7ו