טהרת המשפחה

_לכינוי לדינים הנוגעים ליחסי הקירבה שבין בעל לאשתו . עיקרם פרישות מן האישה בתקופת נידתה הנמשכת עוד שבעה ימים נקיים לאחר תום הווסת , דהיינו כשנים עשר יום . אחריהם היא טובלת "במקווה כשרה והיא שוב מותרת לבעלה . דין האישה אחרי לידה כנידה , לגבי הפסקת הדימום ושמירת שבעה ימים נקיים . לאחר מכן היא טובלת . טהרת המשפחה נחשבת לאחד היסודות של אורח החיים היהודי וחיי המשפחה המתוקנים בו . במדינת ישראל קיים מוסד וולונטארי , המטפל בהקמת מקוואות ובהסברת דיני טהרת המשפחה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור