טהרה

קיצור של "טהרת המת , " לפני הבאתו לקבורה . מתוך יחס של כבוד לגוף האדם שנברא בצלם אלוהים , מטהרים אותו לפני קבורתו . כיום נעשה הדבר בדרך כלל בחדר טהרה מיוחד לשם כך , בבית הלוויות או בבית העלמין . יש עושים זאת תוך אמירת פסוקים מן העניין . רוחצים כל אבר ואבר ולאחר מכן יוצקים על כל גופו תשעה לוגין מים , ועוטפים אותו בתכריכים . יש שטובלים נפטר נכבד _בן תורה "במקווה טהרה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור