טבת

החודש העשירי בחודשי השנה כשמונים אותם מניסן , והרביעי כשמונים אותם מתשרי . לפי קביעת תוכנים קדמונים מזלו של חודש טבת הוא גדי . מקור שם החודש בשמות החודשים הבבליים . נזכר "במגילת אסתר ( ב , טז . ( חודש טבת לעולם חסר , כלומר בן כ " ט ימים . ראש חודש טבת חל בתוך חג " החנוכה . בעשירי בו תענית שקבעו חכמים לזכר תחילת המצור על ירושלים בימי בית ראשון . את היום הזה קבעה הרבנות הראשית בדורנו כיום "הקדיש הכללי , לזכר מיליוני היהודים שניספו בשואה . להלן כמה מהתאריכים והמאורעות החשובים שאירעו בחודש זה : א י — ייסוד ראש פינה על אדמות אום ג י וני , תרמ"ג . ( 1882 ) י י — יום צום על שום שבו החל המצור על ירושלים , יום הקדיש הכללי לזכר הנספים בשואה במלחמת העולם השנייה . י " ח — נוסד הוועד הזמני הראשון ליהודי ארץ ישראל , כמה ימים לאחר כיבושה בידי הבריטים , תרע " ח . 11918 ) י " ט — נוסדה "הקרן הקיימת לישראל , תרס " ב . ( 1901 ) כ י — נפטר במצרים ם "משה בן מימון , הרמב " ם , ד י תתקס " ו . ( 1206 ) כ " ג — גזירת הגירוש של יהודי פורטוגל , רנ " ז . 11496 ) כ " ד — הבחירות "לכנסת הראשונה במדינת ישראל , תש " ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור