טבל

תבואה או פירות , שעדיין לא הפרישו מהם "תרומות "ומעשרות , ועיסה שלא הופרשה ממנה חלה . טבל אסור באכילה . רק לאחר שהופרשו ממנו כל מתנות הכהונה והלוויית שהוא חייב בהם , הוא נעשה לחולין ומותר . במדרש דרשו את השם טבל כצירוף של שתי מלים "טב לא , " כלומר , לא טוב , בלתי מתוקן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור