חתן תורה

כינוי של כבוד למי שקרוא לעלות לתורה בשמחת תורה בעת קריאת הפרשה האחרונה בספר דברים , שמסיימים בה את קריאת חמשת הספרים . בדרך כלל מכבדים בעלייה / 1 את רב בית הכנסת , או תלמיד חכם אחר או אחד מחשובי הקהילה . יש שמוכרים עלייה זו , וזוכה בה מי שמציע דמים מרובים יותר . בחתן תורה נוהגים כמו _ ב " _חתן בראשית . " נהוג שחתן תורה מזמין את הציבור _ לסעודת מצווה או _ ל"קידוש . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור