חתן בראשית

כינוי של כבוד למי שקרוא לעלות לתורה בשמחת תורה , כדי להתחיל את הקריאה בספר בראשית . זוכה בכך בדרך כלל אחד מחשובי הקהילה או תלמיד חכם . לעיתים מוכרים עלייה זו למי שמרבה בדמים . בעדות אשכנז קוראים את חתן בראשית לעלות לתורה בפיוט מיוחד , הנקרא "רשות לחתן בראשית . " אף בעדות המזרח חוברו פיוטים לעולה לתורה בשמחת תורה . בעדות המזרח , יש הנוהגים להושיב את חתן בראשית על כיסא מיוחד מכוסה באפריון בשבת שלאחר שמחת תורה , שקוראים בה את פרשת בראשית כולה . לאחר התפילה מלווים אותו לביתו בשירה . מקובל שחתן בראשית מזמין את בני הקהילה לסעודת מצווה או _ ל"קידוש . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור