חשן משפט

הרביעי שבספרי ההלכות "" ארבעה טורים , " שחיבר רבי יעקב בן הרא " ש , והרביעי בספרי " השולחן ערוך " לר י יוסף _ קארו , אשר ערך את חיבורו באותה שיטה . "חושן משפט " כולל דיני ממונות , פסקי מקח וממכר וסדרי משפט . השם שאול מכינוי שניתן בתורה לאחד משמונת הבגדים של "הכוהן הגדול .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור