חשמונאים

משפחת "הכוהנים שעמדה בראש מרד המכבים , ואחריו — עם השגת העצמאות — בראש השלטון ביהודה 37-167 ) לפני סה " נ ) עד שהוא ניטל הימנה בהדרגה על ידי הרומאים . ראשיתו של בית חשמונאי עטורה זוהר התהילה של מרד המכבים בראשותם של מתתיהו וחמשת בניו . כושר מנהיגותם של החשמונאים והזדהותם הגמורה עם מטרות המלחמה של העם הבטיחו את נצחונה של יהודה על המעצמה הסורית היוונית ואיפשרו לחשמונאים — עם התפוררותה המודרגת של מלכות סוריה — להפוך מחוז אוטונומי למדינה עצמאית . הם השתלטו על מרביתה של ארץ ישראל והאחידות מחדש מבחינה לאומית באמצעות התיישבות יהודית וגיור אוכלוסים אחרים . היהודים , שישבו עד אז בארץ בעיקר במחוז אחד , שבו להיות עם רב , בעלי חיי רוח עשירים , עוררו עניין ותשומת לב בקרב העמים והשפיעו על התפתחות התרבות האנושית . אולם כבר בראשית התבססותה של המדינה החלו השליטים מבית חשמונאי ללכת בדרכי השליטים הנוכריים של אותה תקופה . קיבלו גינוני מלכים הלניסטיים שונים , נשענו על צבא שכירים זר , ניסו לצמצם , ולעיתים אף לבטל , את השפעת הפרושים והיסודות העממייס הלאומיים האחרים ועוררו ריב פנימי קשה בקרב העם . מצב זה , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור