חרם דרבנו גרשם (חדר"ג)

חרם נגד העובר על תקנות שתיקן רבנו גרשום , שחי בשלהי המאה הי י וראשית המאה הי"א , והיה הראשון בחכמי התורה הגדולים של היהדות האשכנזית בימי הביניים . תקנותיו שתיקן היו לחוק ולמשפט בעדות אשכנז עד היום הזה . והרי קצת מן התקנות שתיקן : ( א ) שלא לשאת יותר מאישה אחת בעת ובעונה אחת . תוקפה של תקנה זו פג אומנם כבר בראשית המאה הי"ד , אך האשכנזים מוסיפים להקפיד עליה . ( ב ) איסור לקרוא מכתב ששולח אדם לחברו , שעה שהמכתב חתום וסגור . מכאן המנהג לציין על גבי המעטפה "בחדר " ג , " דהיינו "בחרם דרבנו גרשום . " ( ג ) שלא להזכיר -לאנוסים שחזרו בתשובה את עברם . ( ד ) שלא לגרש אישה בעל כורחה . ( ה ) שלא להביא את חברו לערכאות של גויים אלא בהפסד מרובה . ( ו ) שלא לתלוש דפים או חלקי דפים מספר , אפילו לצורך כתיבה עליהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור