שער טיטלס ברומא — חהלונח הנעז־וון עם כלי בית המקדש