חרבן הבית

כינוי לשריפת בית המקדש . את הבית הראשון החריבו הבבלים בשנת 586 לפני סה " נ , ואת הבית השני החריבו הרומאים בשנת 70 לסה " נ . לפי המסורת נשרפו שניהם בתשעה באב , ( תאריך זה הפך ליום צום ואבל לאומי . גם עשרה בטבת , היום שהחל בו המצור על ירושלים לפני חורבן בית ראשון , וגם שבעה עשר בתמוז , שנפרצה בו החומה , נקבעו כימי תענית לציון החורבן . חורבן בית שני מסמל את ראשית הגלות הארוכה של עם ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור