חקי נירנברג

שני חוקי יסוד נגד היהודים , שנתקבלו בכנס של המפלגה הנאצית בעיר נירנברג שבגרמניה , בספטמבר : 1935 ( א ) "חוק האזרחות הגרמני , " ששלל מן היהודים את האזרחות הגרמנית , ואשר זיכה באזרחות זו תושבים מגזע ארי טהור בלבד . ( ב ) "החוק להגנת טוהר העם הגרמני , " שאסר נישואי תערובת בין יהודים לגרמנים . משני חוקי יסוד אלה הסתעפו כל הגזירות שגזרו לאחר מכן הנאצים על היהודים ושעיקרם היה הדחת היהודים מכל עמדותיהם הכלכליות והחברתיות , ביטול נישואי התערובת , החובה לשאת שם יהודי מובהק , שיזהה מיד את בעל השם , הטלת קנסות קיבוציים עצומים , מאסרים וכליאה במחנות ריכוז _ ובגיטאות , פרעות וגירושים . כל אלה הביאו בסופו של דבר לסילוקה הסופי של האוכלוסיה היהודית מתחומי הרייך השלישי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור