חקות הגוים

מעיקרו - כינוי בתורה לאורח החיים הפרוץ והמושחת של עובדי האלילים . התורה אמרה : "ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם " ( ויקרא כ , כג , ( וכן : "ובחקתיהם לא תלכו " ( שם יח , ג . ( חכמים הרחיבו איסור זה למנהגי הגויים בכל התחומים כגון לבוש , תיסרוקת , תרבות ובידור , כל זאת כדי להרחיק את היהודי מן ההשפעה השלילית של הנוכרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור