חסידי אשכנז

במחצית השנייה של המאה הי " ב ( ובמשך המאה הי " ג ) קם בקרב יהודי אשכנז חוג קטן של חסידים שנודעו כ " חסידי אשכנז . " חוג זה היה קטן במספר . אך נודעה לו השפעה מרובה . חסידי אשכנז ביקשו להגשים אורח חיים של פשטות ותום דרך . הם נהגו חומרה כלפי עצמם ונהגו קולא לגבי הכלל . שאיפתם היתה לחנך את העם לאורח חיים מוסרי בתכלית ולעשות , הטוב והישר בין אדם לחברו . בראשם עמדו בתחילה בני משפחת ר י שמואל החסיד ובנו ר י ייהודה החסיד , בעל " ספר החסידים . " חסידי אשכנז היו מבעלי תורת הסוד _והמיסתורין , והירבו לעסוק בשאלת גילוייה של האלוהות בעולם . הם התעניינו הרבה בעוצמה הגנוזה בשמות של האל ובכוח של אותיות האלף בית וצירופיהן להשפיע בעולמות העליונים . לפי אמונתם , עולם החומר המקיף את האדם מלא שדים ורוחות . ואילו נשמות המתים מהלכות בעולם הזה ומשפיעות עליו ; הן אף באות להתפלל בבית הכנסת בלילות , והחיים והמתים בקהילה היהודית מהווים גוף אחד . חסידי אשכנז העריכו הרבה את הסיגוף . התפילה תפשה מקום מרכזי במשנתם ובחייהם . בעוד היהודי הפשוט חייב להתפלל ולהבין את התפילה כפשוטה , החסידים עצמם צירפו לתפילתם כוונות מיוח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור