חסידי אמות העולם

לפנים — כינוי לאנשים שאינם יהודים , המצטיינים בשמירת המצוות המוטלות עליהם , במעשי צדקה ובאהבת הבריות . בימינו — כינוי ללא יהודים העושים מעשי חסד , ולגויים ידידי ישראל . חז " ל הפליגו בשבחם של צדיקים מאומות העולם , ובעקבותם כתב "הרמב " ם : "כל המקבל שבע מצוות ( בני נוח ) ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא " ( הלכות מלכים ח , יא . ( לאחר השואה באירופה מכנים בשם "חסידי אומות העולם " לא יהודים שחירפו נפשם למען הצלת יהודים מידי הנאצים . "' יד ושם " מכבד את מעשיהם בהענקת מדליון מיוחד , מתן מגילת כבוד ונטיעת עץ ב " שדרת חסידי אומות העולם . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור