חניכיה איטלקית מברונזה עם סמל העיר פירנצה. המאה ה־6ו