חמש מגלות

שם כולל לחמישה ספרים קטנים ב " כתובים . " נקראים בציבור מגילה מגילה במועדה : שיר השירים — בפסח , רות — בשבועות , איכה — בתשעה באב , קוהלת — בסוכות , אסתר — בפורים . מגילת אסתר היא המגילה היחידה שהחכמים חייבו לשמוע את קריאתה ודווקא מתוך מגילה הכתובה על קלף , , ולברך על קריאתה . קריאת יתר ד י המגילות היא רשות . באותם מקומות שקוראים אותן מעל גבי מגילה כתובה על קלף מברכים על קריאתן . המנהג לקרוא מגילות אלה בציבור החל ככל הנראה עוד כימי בית שני , אם כי רק מגילת אסתר כונתה באותו פרק בשם "מגילה " ( כפי שמעיד שם המסכת • במשנה "מגילה . (" יתר ארבעת הספרים כונו בשם "מגילה " רק מימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור