חמין

מעיקרו — תבשיל שנטמן בתנור בערב שבת כדי לאכלו בשבת . במשנה ( שבת ב , ז ) מוזכר כי לפני כניסת השבת "טומנין את החמין . " הרבה דינים הס לגבי דיני הטמנה , כדי שלא לעבור על איסור בישול בשבת . הקראים , המקבלים תורה שבכתב ככתבה , התנגדו להטמנת חמין , לפי שכתוב "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת " ( שמות לה , ג . ( מכאן הפכה אכילת חמין בשבת סמל לאמונה בתורה שבעל פה , עד שאמרו : "כל מי שאינו אוכל חמין בשבת צריך לבדיקה אס אינו מין " ( יהודה ברצלוני . ספר העיתים , המאה הטי . ( האשכנזים קוראים לחמין "טשולנט , " התימנים — "כובאנה " ויהודי צפון אפריקה — "סרואנה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור