חלוקת הארץ, תכניות

הצעות שהוצעו לפיתרון הסכסוך היהודי הערבי בתקופת המנדאט הבריטי באמצעות חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות , יהודית וערבית . לראשונה העלתה הצעה כזאת ועדת פיל בשנת . 1937 הוועדה נשלחה ארצה בשנת , 1936 בשל מאורעות הדמים שפרצו בארץ . הצעתה היתה שתקומנה בארץ שתי מדינות . ליהודים הוצע צפון הארץ ורצועת החוף . חיים _"וייצמן ודוד "בן גוריון צידדו בחלוקה . אולם "הקונגרס הציוני ה 20 דחה את התוכנית הזאת , אם כי לא פסל את עצם הרעיון של חלוקת הארץ . גס הערבים דחוה . ועדה נוספת — ועדת וודהד — קבעה בשנת , 1938 כי התוכנית אינה מעשית . לאחר מלחמת העולם השנייה הציעה ועדת החקירה האנגלו אמריקנית , בצד המלצותיה בדבר עלייה , להשאיר בארץ שילטון עליון בריטי על שתי חמישיות של הארץ ובכלל זה ירושלים . את יתר שלוש החמישיות לחלק לשתי אוטונומיות , יהודית וערבית . שני הצדדים דחוה . בשנת 1947 הציעה ועדת האו " ם המיוחדת את תוכניתה לחלק את הארץ לשתי מדינות ולהשאיר את ירושלים כעיר בינלאומית . היהודים היו אמורים לקבל שלושה אזורים נפרדים , כמעט ללא רצף טריטוריאלי ביניהם : הנגב , רצועת החוף מיבנה ועד עכו ( להוציא את עכו ועמק יזרעא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור