חלקת הארץ

חלוקת הארץ בין שנים עשר שבטי ישראל לאחר כיבושה : "והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם . לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט ... למטות אבותיכם תתנחלו" ( במדבר לג , נד . ( החלוקה אכן נערכה לאחר הכיבוש , כמסופר בספר יהושע ( פרקים יג כא . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור