חלקה

כספי התמיכה לעניי ארץ ישראל , שהיו נאספים בארצות הגולה והיו מיועדים תחילה בייחוד לתלמידי חכמים עניים , שהקדישו עצמם ללימוד התורה ולתפילה . יהודי הארץ נחשבו בעיני יהודי הגולה כשליחים המייצגים את כלל ישראל ותורמים לקירוב הגאולה על ידי קיום מצוות יישוב ארץ ישראל . לפיכך ראו בתמיכה בהם חובה קדושה . משלוח כספים _לארץ ישראל קייס מימי בית שני , "המשנה "והתלמוד . החל מן המאה הי"ג היו יוצאים שליחים מיוחדים — "שד " רים ( שליחי דרבנן ) — להתרים למען יושבי _ארץ ישראל . מן המאה הט"ז ואילך התייעלה ההתרמה . י יהודים היו קובעים בביתם קופת רבי מאיר בעל הנס . התרומות שנאספו הועברו לארץ ישראל דרך מרכז המסחר דאז . בסוף המאה הי " ח נתפלג היישוב היהודי בארץ ישראל לפי מדינות מוצא . כל קבוצה נקראה בשם " כולל . " היא דאגה לגבות מבני קהילתה שבחוץ לארץ את כספי החלוקה בשביל אנשי הכולל שלה . כתריס בפני פיצול זה הקימו הקהילות באירופה בשנת 1886 את "ועד הפקידים והאמרכלים " _" ) פקוא"מ , ( שגבה כספים לצורכיהם של כל הכוללים . באותם דורות מילאה ה"חלוקה " תפקיד חשוב מאד בכלכלת היישוב , שהיה אז קטן ודל . ההתרמה ל"חלוקה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור